Meer over NIPT

NIPT en TRIDENT studie

Dit is de website van de TRIDENT1- en TRIDENT2-studie. Hier vindt u informatie over NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en over de TRIDENT studies.

NIPT is een nieuwe test, die als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar is binnen de TRIDENT1-studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben of vanwege andere medische redenen.

Op basis van een advies van de Gezondheidsraad  heeft de minister van VWS besloten vanaf 1 april 2017 NIPT aan te bieden als eerste test in de prenatale screening aan alle zwangere vrouwen die dat willen. De NIPT voor alle zwangeren die dat willen, wordt aangeboden in het kader van de TRIDENT-2-studie.
Meer informatie over de TRIDENT2-studie volgt binnenkort op deze website. De TRIDENT-2 studie gaat 3 jaar duren. 

De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft.

Lees meer

Tweets