NIPT en de TRIDENT studies

trisomie

Meerovernipt.nl binnenkort niet meer beschikbaar

De TRIDENT studies zijn afgerond. Vanaf 1 april 2023 hoeven zwangeren niet meer mee te doen aan een wetenschappelijke studie als ze kiezen voor de NIPT.
Deze website is daarom vanaf 3 april aanstaande niet meer beschikbaar.

De informatie over de TRIDENT studies (en over NIPT betalingen) is vanaf dan te vinden op www.niptconsortium.nl/trident-studies.
Informatie over de NIPT vanaf 1 april 2023 staat op www.pns.nl/nipt.

_____________________________________________________________________________________________________________

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft.
De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:

U kunt dus alleen NIPT krijgen als u ook deelneemt aan één van beide studies.

Op deze website vindt u informatie over wat deelname aan de TRIDENT studies betekent.

Ook vindt u hier een overzicht van de bloedafname-locaties (prikpunten) voor de NIPT.

Meer informatie over de NIPT?
De algemene informatie over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vindt u op de website screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom.

TRIDENT staat voor Trial by Dutch laboratories for Evaluation of  Non-Invasive Prenatal Testing.

Information about the screening for Down syndrome, Edwards' syndrome and Patau's syndrome in other languages: english, turkce, arabic, polski.