De studies: TRIDENT-1 en TRIDENT-2

De TRIDENT studies zijn afgerond. Vanaf 1 april 2023 hoeven zwangeren niet meer mee te doen aan een wetenschappelijke studie als ze kiezen voor de NIPT.
De informatie over de TRIDENT studies (en over NIPT betalingen) is vanaf dan te vinden op niptconsortium.nl/trident-studies.
Informatie over de NIPT vanaf 1 april 2023 staat op www.pns.nl/nipt.

 

Er lopen op dit moment twee TRIDENT-studies. TRIDENT-1 voor de hoog-risico zwangeren en TRIDENT-2 voor alle zwangeren (zonder verhoogd-risico).

TRIDENT-1: NIPT voor hoog-risico zwangeren
Sinds 1 april 2014 is de NIPT beschikbaar voor zwangeren die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13) hebben of vanwege andere medische redenen (bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom). In deze proefperiode wordt de NIPT als vervolgonderzoek aangeboden binnen de TRIDENT-1 studie.
Let op: per 1 oktober 2021 wordt de combinatietest niet meer aangeboden in Nederland.
Lees meer over deze studie

TRIDENT-2: NIPT voor alle zwangeren
Sinds 1 april 2017 kunnen ook de zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom kiezen voor NIPT. Dat betekent dat bijna alle zwangere vrouwen die dat wensen de NIPT kunnen laten doen. De NIPT wordt dan binnen de TRIDENT-2 studie aangeboden als eerste test.
Lees meer over deze studie

Voor meer informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en uitgebreide informatie over de NIPT, lees hier.

Doel van de TRIDENT studies
Doel van de studies is nagaan hoe we in Nederland de NIPT zo goed mogelijk kunnen aanbieden. Alle stappen, van de counseling aan zwangere vrouwen en de test die gedaan wordt in het laboratorium tot aan de zwangerschapsuitkomsten, zullen worden bekeken. Na afloop kan advies worden gegeven over de verdere invoering van NIPT in Nederland.
De onderzoekers zijn ook geïnteresseerd in de keuzes die zwangeren (en hun partners) maken en welke overwegingen daarbij een rol spelen. Aan een deel van de zwangeren worden daarom vragenlijsten voorgelegd en worden interviews afgenomen.

Vergunning voor NIPT
In Nederland is een vergunning nodig voordat de NIPT aangeboden mag worden. Dit is in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). Een vergunning is nodig omdat er sprake is van screening op ernstige ziekten of afwijkingen die niet te genezen zijn en/of waarvoor geen behandeling is.
De WBO-vergunningen voor de TRIDENT studies zijn aangevraagd door leden van het NIPT consortium.
De vergunningen voor TRIDENT-1 en TRIDENT-2 zijn verleend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verleend na positief advies van de Gezondheidsraad.