TRIDENT-2 (NIPT voor alle zwangeren)

De TRIDENT studies zijn afgerond. Vanaf 1 april 2023 hoeven zwangeren niet meer mee te doen aan een wetenschappelijke studie als ze kiezen voor de NIPT.
De informatie over de TRIDENT studies (en over NIPT betalingen) is vanaf dan te vinden op niptconsortium.nl/trident-studies.
Informatie over de NIPT vanaf 1 april 2023 staat op www.pns.nl/nipt.

Zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom kunnen kiezen voor NIPT binnen de TRIDENT-2 studie.  Er zijn wel voorwaarden voor deelname aan de studie.
Lees daarover op  ‘Meedoen aan de studies

Zwangere vrouwen die in aanmerking komen voor de TRIDENT-2 studie kunnen kiezen uit:

  • geen test;
  • meedoen aan een studie naar de nieuwe test (NIPT).

Zwangere vrouwen krijgen informatie over de prenatale screening van hun verloskundig zorgverlener.

Wilt u meer over de screening op down-, edwards- en patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, kijk dan op screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom.

Deelnemen aan NIPT (TRIDENT-2)
Als u kiest voor NIPT doet u mee aan de TRIDENT-2 studie en moet u hiervoor een Toestemmingsformulier (English Consent Form) tekenen. 

Voor zwangeren van 15 jaar en jonger en haar ouder(s)/voogd(en) is er een aparte informatiebrief, inclusief toestemmingsformulier en indien nodig een machtigingsformulier.

Het toestemmingsformulier krijgt u tijdens het counselingsgesprek met de verloskundig zorgverlener.
Voor NIPT in TRIDENT-2 betaalt u 175 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. NIPT in de TRIDENT-2 studie valt niet onder de basisverzekering en/of aanvullende zorgverzekering. U kunt pas bloed af laten nemen voor NIPT als u betaald heeft.
Neem voor bloedafname bij een van de prikpunten het betalingbewijs mee, een geldig identiteitsbewijs en het uitgeprinte formulier ‘Bloedafname NIPT’. U kunt het betalingsbewijs downloaden en printen of via uw mobiele telefoon of tablet laten zien.

Meer informatie over de betaling van de NIPT vindt u op niptbetalen.nl.

Meer over kosten vindt u hier.