Hoe en hoe lang worden medische gegevens en NIPT uitslagen bewaard?

Medische gegevens en NIPT uitslagen worden in het dossier bij de verloskundig zorgverlener bewaard, komen in een beveiligd landelijk informatiesysteem (Peridos) en komen in een beveiligd laboratorium informatiesysteem. Medische gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over de zwangerschap, de uitslag van de NIPT, eventueel vervolgonderzoek (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) en gegevens over de uitkomst van zwangerschap en bevalling.
Deze medische gegevens zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens zodat verwisseling van gegevens wordt voorkomen. De systemen waarin de gegevens bewaard worden voldoen aan de strenge wettelijke eisen omtrent privacybescherming en beveiliging van medische- en persoonsgegevens.

Gebruik van medische gegevens voor de TRIDENT studies (bijvoorbeeld onderzoek naar de testeigenschappen of uitkomsten van de NIPT) gebeurt onder strikte waarborgen van uw privacy. Onder andere zijn de gegevens gecodeerd. Gecodeerd betekent dat de medische gegevens alleen via deze code herleidbaar zijn tot de persoon door daartoe wettelijk bevoegde onderzoekers.

De bewaartermijn van medische gegevens binnen de zorg, zoals opgeslagen in het medisch dossier, is conform de daarvoor geldende wettelijke eisen. Medische gegevens die gebruikt worden voor de TRIDENT studies, worden tot 20 jaar na het einde van de studie bewaard en daarna vernietigd. Deze termijn is conform de wettelijke eis voor wetenschappelijk onderzoek.

Medische gegevens kunnen, als de zwangere daarvoor toestemming geeft, tot 20 jaar na het einde van de studie worden gebruikt voor ander, aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld naar de werking en verbetering van de NIPT of naar zwangerschapsuitkomsten. Eventueel gebruik van deze gegevens voor aanvullend onderzoek gebeurt anoniem.

De keuze (wel of geen toestemming) van de deelneemster moet aangevinkt worden op het Toestemmingsformulier Trident-2 studie (English Consent Form) of op het Toestemmingsformulier Trident-1 studie.

Voor zwangeren van 15 jaar en jonger en haar ouder(s)/voogd(en) is er een aparte informatiebrief, inclusief toestemmingsformulier

De zwangere kan deze toestemming voor aanvullend onderzoek altijd weer intrekken. U kunt te allen tijde bij uw verloskundig zorgverlener aangeven dat u (toch) niet wil dat dit hiervoor bewaard en gebruikt wordt en vragen om deze gegevens te laten verwijderen.