Hoe en hoe lang wordt het restmateriaal ná de NIPT bewaard?

Na de NIPT test worden de buisjes bloedplasma in het NIPT laboratorium bewaard onder een unieke code, zonder persoonsgegevens. De code is alleen herleidbaar tot de persoonsgegevens door daartoe bevoegd laboratoriumpersoneel, zodat verwisseling van gegevens wordt voorkomen en privacy is gewaarborgd. Na de NIPT bewaart het laboratorium het bloedplasma nog één jaar om de uitslag te kunnen controleren.

Als de zwangere daarvoor toestemming geeft, kan het materiaal daarna tot maximaal 20 jaar worden bewaard en gebruikt voor ander, aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld naar de werking en verbetering van de NIPT of naar zwangerschapsuitkomsten. Eventueel gebruik van het restmateriaal hiervoor gebeurt anoniem.
De keuze (wel of geen toestemming) van de deelneemster moet aangevinkt worden op het Toestemmingsformulier Trident-2 studie (English Consent Form) of op het Toestemmingsformulier Trident-1 studie.

Voor zwangeren van 15 jaar en jonger en haar ouder(s)/voogd(en) is er een aparte informatiebrief, inclusief toestemmingsformulier.

De zwangere kan deze toestemming altijd weer intrekken. U kunt te allen tijde bij uw verloskundig zorgverlener aangeven dat u (toch) niet wil dat het restmateriaal bewaard en gebruikt wordt en verzoeken om dit te laten verwijderen.
Als er al onderzoek met het materiaal heeft plaatsgevonden, blijven die gegevens echter bewaard. Dit is nodig omdat er heel strenge eisen worden gesteld aan het kunnen controleren van de uitkomsten van onderzoek.